Jäsenyyttä koskevat säännöt

Jäsenyys

4 § Yhdistyksen jäsenet ovat aktiivijäseniä, oppilasjäseniä, yhteistoimintajäseniä, kannattajajäseniä ja kunniajäseniä.


Oppilasjäseneksi yhdistyksen kokous voi kirjallisen hakemuksen perusteella hyväksyä vähintään kaksi vuotta baarialalla ammattiaan harjoittaneen henkilön, jonka oppilasjäsenyyttä vähintään kaksi aktiivi-, kunnia-, yhteistoiminta- tai kannattajajäsentä kannattaa.


Aktiivijäseneksi yhdistyksen kokous voi johtokunnan esityksestä hyväksyä henkilön, joka täyttää seuraavat edellytykset: oppilastestin läpäissyt baarialalla toimiva henkilö, joka on harjoittanut ammattiaan vähintään kaksi vuotta.


Yhteistoimintajäseneksi kokous voi hyväksyä aiemmin aktiivijäsenenä yhdistyksessä toimineen, joka on siirtynyt baarialalta muihin tehtäviin.


Kannattajajäseneksi hyväksytään henkilöt, yritykset tai oikeuskelpoiset järjestöt, jotka toimivat baarialaan liittyvillä aloilla, tai jotka muusta erityisestä syystä kokouksen päätöksellä johtokunnan esityksestä hyväksytään kannattajajäseniksi.


Kunniajäseniksi kokous voi johtokunnan esityksestä kutsua henkilön, joka on erikoisesti ansioitunut toiminnassaan yhdistyksen tai alan hyväksi.Jäsenen eroaminen ja erottaminen

5 § Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.


Kesken kalenterivuoden eroava jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan sanotun vuoden jäsenmaksun täysimääräisenä. Yhdistyksen johtokunta voi erottaa aktiivi-, oppilas-, yhteistoiminta- tai kannattajajäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai yhdistyksen kokouksen päätöksiä, tai joka ei suorita määrätyssä ajassa jäsenmaksuaan, tai joka jollain muulla tavalla vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa.


Erottamiseen vaaditaan 2/3 johtokunnan kokouksessa annetuista äänistä. Erotettu voi valittaa päätöksestä jättämällä johtokunnan puheenjohtajalle kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan yhdistyksen kokoukselle osoitetun kirjallisen valituksen.


Liittymis- ja jäsenmaksu

6 § Yhdistyksen vuosikokous määrää jäsenmaksujen suuruuden kulumassa olevaa kalenterivuotta varten.


Yhdistyksen vuosikokous voi määrätä myös, että yhdistykseen liittyviltä jäseniltä peritään erillistä liittymismaksua. Jäsenmaksu on suoritettava kultakin kalenterivuodelta saman vuoden loppuun mennessä.


Kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksuista. Yhdistyksen kokouksella on oikeus vapauttaa jäsen sairauden, korkean iän tai muun vastaavanlaisen syyn takia jäsenmaksuista määräajaksi tai pysyvästi.Kokonaisuudessaan säännöt löytyvät nettisivuiltamme.