Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi:                                Suomen Baarimestarien ja Kannattajien Kerho r.y.
Y-tunnus:                        3041546-9
Osoite:                            PL 150
Postinumero:                  00131
Postitoimipaikka:            Helsinki
Sähköpostiosoite:          osoite@fbsk.fi


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yhdistys:                         Suomen Baarimestarien ja Kannattajien Kerho r.y.
Nimi:                                Noora Mommo
Postitoimipaikka:            Oulu
Puhelinnumero:             0407534629
Sähköposti:                     noora@fbsk.fi
3. Rekisterin käyttötarkoitus: Jäsenrekisteri

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Jäsenyyden ylläpitoon ja yhdistyksen tapahtumien ja toiminnan markkinointiin.4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Jäsenien tietoja kerätään ja käsitellään jäsenen suostumuksella tämän jättäessä jäsenhakemuksen tai siirrettäessä olemassa olevat jäsentiedot rekisteriin. Tietoja käsitellään mahdollisien jäsenmaksujen perinnän, yhdistyksen toiminnasta tiedottamisen ja yhteydenpidon perusteella.5. Rekisterin tietosisältö


Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 

Jäsenrekisteri: henkilön nimi, asemayhdistyksessä, yritys/organisaatio tarvittaessa, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, laskutustiedot, muut välttämättömät tiedot jäsenyyteen liittyen.

Kannattajajäsenrekisteri:
yritys/organisaatio, yhteyshenkilön nimi, asemayhdistyksessä, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, laskutustiedot, muut välttämättömät tiedot kannattajajäsenyyteen liittyen.7. Tietojen säilytysaika


Henkilötiedot poistetaan pyydettäessä.


8. Säännönmukaiset tietolähteet


Rekisteriin kerätään tietoja:
Henkilöltä itseltään, Kannattajajäsen yrityksiltä sekä alaosastojen rekisteröidyiltä tai rekisteröimättömiltä yhdistyksiltä.9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Mahdollinen tietojen luovutus Suomen Baarimestarien ja Kannattajien Kerho r.y.:n sekä alaosastojen välillä esimerkiksi jäsenyyden siirron tai yhteistyön vuoksi. Jäsenten osoitetietoja luovutetaan säännöllisesti Avecmedialle jäsenlehden postittamista varten. Tietoja ei muutoin säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.


10. Evästeiden (cookies) käyttö


Käytämme rekisterin yllä pitoon Yhdistysavain-palvelua. Tässä suora lainaus heidän evästekäytännöstään.

Tietoa evästeistä
Tällä sivustolla saatetaan käyttää evästeitä ja vastaavia tekniikoita (esim. localstorage) yhteen tai useampaan alla luetelluista tarkoituksista, sivuston asetuksista ja sivusta riippuen.

Välttämättömät evästeet: käyttäjän kirjautuminen sivustolle, evästevalintojen muistaminen.

Tilastointievästeet: Google Analytics, Snoobi.

Markkinointievästeet: Twitter-aikajanat, Facebook-upotukset, YouTube-videoupotukset, Google reCAPTCHA -roskapostisuodatus (julkiset keskustelupalstat), sosiaalisen median painikkeet.


11. Rekisterin suojaus


Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.


12. Automaattinen päätöksenteko


Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.13. Rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröity voi kuitenkin itse kirjautua ja tarkastella sekä muokata tietojaan.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.